Αυτοφροντίδα

Αυτοφροντίδα

Αυτοφροντίδα

Ξεκούραση

Χαλαρωτικό μπάνιο

Ύπνος σχετικά νωρίς

Χρόνος χωρίς κινητό

Περιποίηση άκρων

Περιποιημένα μαλλιά

Χρόνος στη φύση

Μουσική

Χρόνος χωρίς τηλεόραση

Γυμναστική

Κατανάλωση λαχανικών και φρούτων

Πολύ νερό

Συνέπεια σε τυχών φαρμακευτική αγωγή

Αποχή από ζάχαρη

Αποχή από κάπνισμα

Περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ

Συνέπεια στο μηνιαίο Budget

Οικονομία

Μέρες που δεν ξοδεύω τίποτα

Βδομάδες που δεν ξοδεύω τίποτα

Πληρωμένοι λογαριασμοί  από την αρχή του μήνα

Διαλογισμός

Ημερολόγιο ευγνωμοσύνης

Γραπτοί στόχοι

Καινούργιο χόμπι

Διάβασμα

Οραματισμός των στόχων

Ποιοτικός χρόνος με τον /την σύντροφο μου

Τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ραντεβού με τον/την σύντροφο μου

Τυχαίες ευγενικές  πράξεις

Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη της οικογένειας

Τουλάχιστον μια φορά τον μήνα συνάντηση με τους φίλους μου

 Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.