Διεθνής Ημέρα Αλφαβητισμού

Διεθνής Ημέρα Αλφαβητισμού

Ο αλφαβητισμός είναι ένας νεολογισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για να μεταφράσει την αγγλική λέξη «literacy». Ένας πιο δόκιμος όρος θα ήταν πιθανώς η λέξη «εγγραματοσύνη», καθώς είναι περισσότερο διαδεδομένη η χρήση της λέξης αναλφαβητισμός (που δηλοί την απουσία του αλφαβητισμού) στην ελληνική γλώσσα. Και οι δύο όροι ωστόσο καταδεικνύουν τη βαρύτητα που έχει η σημασία της κατοχής των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, κατανόησης, προφορικής και γραπτής έκφρασης για την ευημερία των πολιτών.

Η Διεθνής Ημέρα Αλφαβητισμού ή όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά η «Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη του Αναλφαβητισμού», γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα αναλφαβητισμού που υπάρχουν στις τοπικές μας κοινότητες, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Διεθνής Ημέρα Αλφαβητισμού ιδρύθηκε με διακήρυξη του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ή UNESCO, το 1966 “για να υπενθυμίσει στο κοινό τη σημασία του αλφαβητισμού ως ζήτημα αξιοπρέπειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων”.

Ο αλφαβητισμός μπορεί να είναι λάβει και ειδικούς προσδιορισμούς π.χ. αλφαβητισμός υγείας, όρος ο οποίος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ορίζεται ως: «οι γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες καθορίζουν το κίνητρο και την ικανότητα των ατόμων να αποκτούν πρόσβαση, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες κατά τρόπους οι οποίοι προάγουν και διατηρούν την καλή υγεία». Ένα άλλο παράδειγμα προσδιορισμού του αλφαβητισμού είναι ο «τεχνολογικός ή ψηφιακός αλφαβητισμός» που ορίζεται ως: «η δυνατότητα του ατόμου να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία, να κατανοήσει γεγονότα που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη ζωή του και σχετίζονται με τη συνεχώς αναπτυσσόμενη επιστημονικά και τεχνολογικά κοινωνία».

Σε μια εποχή προόδου, τεχνολογίας και σύγχρονου τρόπου ζωής, είναι εκπληκτικό ότι σχεδόν 800 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως στερούνται ακόμη και των πιο βασικών δεξιοτήτων αλφαβητισμού. Ο αλφαβητισμός αποτελεί βασική συνιστώσα της Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που διαρκεί έως το έτος 2030, κατανοώντας ότι για να αναπτυχθούν οι χώρες , πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο αναλφαβητισμός θα εξαλειφθεί πλήρως, με στόχο όχι μόνο το ατομικό όφελος αλλά το όφελος της παγκόσμιας κοινότητας.

 Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.