Εγκληματολογική και Δικαστική Ψυχολογία

Εγκληματολογική και Δικαστική Ψυχολογία

Σε κάποιες δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές έχουν προβληθεί διάφορες έννοιες σχετικά με την εγκληματολογία, την ιατροδικαστική και την ψυχολογία, δημιουργώντας παρανοήσεις σχετικά με το αντικείμενο των ιατροδικαστικής ψυχολογίας και της εγκληματολογικής ψυχολογίας, αμφότερων λίαν σημαντικών κατά την επιβολή του νόμου. Ενώ και οι δύο τομείς είναι συναρπαστικοί με καθημερινές προκλήσεις, ποικίλα περιβάλλοντα και διαφορετικούς «πελάτες», είναι σημαντικό για τους υποψήφιους ιατροδικαστικούς και εγκληματολόγους ψυχολόγους να έχουν κατανοήσει την εξειδίκευση. Όσοι προσδοκούν να εργαστούν σε έναν από αυτούς τους επαγγελματικούς τομείς πρέπει παράλληλα να συνειδητοποιούν την συμβολή τους στην ασφάλεια της κοινότητας μέσω της κατανόησης του εγκλήματος.

Ενώ υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ αυτών των ειδικοτήτων, υπάρχουν επίσης και σαφείς διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων που διαδραματίζουν στην επιβολή του νόμου, της απαιτούμενης εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων σταδιοδρομίας. Οι μελλοντικοί επαγγελματίες θα πρέπει να εξοικειωθούν με αυτές τις διαφορές, καθώς και πώς λειτουργεί κάθε τομέας στην επιβολή του νόμου και στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Οι εγκληματολογικοί ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα των εγκληματιών και να συνθέσουν ένα ψυχολογικό προφίλ για να επιτευχθεί τελικά ή σύλληψή τους. Εξετάζουν μεμονωμένες ή ομαδικές εγκληματικές συμπεριφορές και θέτουν τη διάγνωση τυχόν ψυχιατρικών νόσων. Συχνά παρέχουν μαρτυρία ως εμπειρογνώμονες στο δικαστήριο. Στα καθήκοντά τους  περιλαμβάνεται και η παροχή συμβουλών σε άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα και η αξιολόγηση του κινδύνου υποτροπής τους. Για να γίνει κανείς εγκληματολογικός ψυχολόγος απαιτείται διδακτορικό στην ψυχολογία και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτοί οι επιστήμονες έχουν συχνά ολοκληρώσει και μεταδιδακτορική έρευνα στην εγκληματική συμπεριφορά και στην σύνθεση προφίλ. Οι εγκληματολογικοί ψυχολόγοι προέρχονται συχνά από περιβάλλον σχετιζόμενο με την επιβολή του νόμου, αξιοποιώντας δεξιότητες από σχετικούς τομείς εκπαίδευσης, βελτιώνοντας έτσι τις ικανότητές τους στο έργο τους. Υπάρχουν και άλλες θέσεις σε αυτόν τον τομέα. Μερικοί εγκληματολογικοί ψυχολόγοι εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες ή σε τομείς σχετιζόμενους έμμεσα με την επιβολή του νόμου. Οι επαγγελματικές δυνατότητες για ψυχολόγους προβλέπεται να αυξηθούν, με τις ευκαιρίες και την αμοιβή να ποικίλλουν σε συνάρτηση με την ατομική εμπειρία.

Για να αντιληφθούμε τη διαφορά μεταξύ εγκληματoλογικής ψυχολογίας και δικαστικής ψυχολογίας, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάθε εξειδίκευση εναρμονίζεται με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Η δικαστική ψυχολογία είναι ένας ευρύς τομέας που εφαρμόζει τις αρχές της ψυχολογίας στο νομικό σύστημα και στις διαδικασίες της ποινικής δικαιοσύνης. Οι δικαστικοί ψυχολόγοι συνεργάζονται με τα όργανα επιβολής του νόμου, ενσωματώνοντας την ψυχολογία σε ποινικά και αστικά νομικά θέματα. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται η επιλογή ενόρκων, η αξιολόγηση μαρτύρων και η διενέργεια αξιολογήσεων ψυχικής υγείας. Οι δικαστικοί ψυχολόγοι αποφοιτούν από σχολές ψυχολογίας, εξειδικεύονται στην δικαστική ψυχολογία και κάνουν πρακτική άσκηση και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην επιβολή του νόμου. Οι καλύτεροι δικαστικοί ψυχολόγοι έχουν διδακτορικό, αν και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στα κατώτερα επίπεδα του τομέα, όπως στην υποστηρικτική υπηρεσία των θυμάτων, σε σωφρονιστικά ιδρύματα ή στην υπηρεσία αναστολών. Έτσι, οι επιστήμονες αποκτούν πλήρη κατανόηση της φιλοσοφίας, των προτύπων και των διαδικασιών του δικαστικού συστήματος.

 

Συνεπώς, τόσο η εγκληματολογική ψυχολογία όσο και η δικαστική ψυχολογία συνδέονται στενά με την επιβολή του νόμου. Κάθε εξειδίκευση υποστηρίζει έρευνες, είτε ποινικές είτε αστικές. Στόχος των επαγγελματιών και στους δύο τομείς είναι να συνεργαστούν με τα όργανα επιβολής του νόμου για να κατανοήσουν την ψυχολογία των εγκληματιών και να διαλευκάνουν τα εγκλήματα. Κατά τη σύγκριση της εγκληματολογικής ψυχολογίας και της δικαστικής ψυχολογίας, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις βασικές διαφορές, τόσο ως προς την σταδιοδρομία όσο και ως προς την διαδρομή που οδηγεί σε καθεμία. Από την εκπαίδευση που απαιτείται έως την καθημερινή εργασία, υπάρχουν σημεία απόκλισης μεταξύ των δύο. Ένα πτυχίο δικαστικής ψυχολογίας εξοπλίζει τους επιστήμονες με μια εκπαίδευση που συνδυάζει την ψυχολογία, την κοινωνική επιστήμη και την ποινική δικαιοσύνη. Ο τομέας της εγκληματολογικής ψυχολογίας επικεντρώνεται στην κατανόηση του νου του εγκληματία. Τα μαθήματα εγκληματολογικής ψυχολογίας περιλαμβάνουν τη μελέτη της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, την κατάχρηση ουσιών, τα στατιστικά της συμπεριφοράς και την ψυχολογία των εφήβων. Η εγκληματολογική ψυχολογία εντάσσεται συνήθως σε ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα εγκληματολογίας ή ψυχολογίας.

Ενώ η εγκληματολογική ψυχολογία επικεντρώνεται στην εγκληματική συμπεριφορά, η δικαστική ψυχολογία περιλαμβάνει ποινικό και αστικό δίκαιο, εργασία σε φυλακές, συμβουλευτικό έργο για νέους αυξημένης επικινδυνότητας και ακαδημαϊκή έρευνα. Η δικαστική ψυχολογία απαιτεί την αξιολόγηση ενός ευρέος φάσματος ατόμων, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων εγκλήματος, μαρτύρων, δικηγόρων και οργάνων επιβολής του νόμου. Οι δικαστικοί ψυχολόγοι μπορούν επίσης να γίνουν σύμβουλοι ενόρκων, σύμβουλοι ανηλίκων εγκληματιών και ειδικοί εμπειρογνώμονες/μάρτυρες, ή ακόμη και καθηγητές δικαστικής ψυχολογίας.

Οι εγκληματολογικοί ψυχολόγοι συνεργάζονται με εγκληματίες και εκείνους που τους διερευνούν, σε αντίθεση με τα θύματα ή τους ενόρκους, αποκτώντας ικανότητα μελέτης της ψυχοπαθολογίας συνδυάζοντας την κριτική σκέψη και την οξυδερκή παρατήρηση.

Όσοι γοητεύονται από την κατανόηση των λειτουργιών του μυαλού ενός εγκληματία, των κινήτρων του, του ψυχικού υποστρώματος και του ιστορικού, θα πρέπει να προκρίνουν μια καριέρα στην εγκληματολογική ψυχολογία. Τα άτομα που ενδιαφέρονται για το σύστημα δικαιοσύνης και τις εφαρμογές της ψυχολογίας εντός αυτού θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ασκήσουν τη δικαστική ψυχολογία.Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.