Ενίσχυση της αυτορρύθμισης για μικρά παιδιά

Ενίσχυση της αυτορρύθμισης για μικρά παιδιά

Η ικανότητα αυτορρύθμισης είναι απαραίτητη για την επίτευξη της προσωπικής ευημερίας. Αποτελεί κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης, ενισχύει τη διατήρηση της συναισθηματικής ισορροπίας και διευκολύνει την επικοινωνία. Μέσω αυτής μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην ένταση των παρορμήσεων μας και να διατηρήσουμε τον αυτοέλεγχό μας. Απλά παιχνίδια και δραστηριότητες της καθημερινότητας διευκολύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν την ικανότητα της αυτορρύθμισης τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο.

Τις περισσότερες φορές οι γονείς ενισχύουν την ικανότητα αυτορρύθμισης των παιδιών χωρίς να το καταλαβαίνουν ή χωρίς να στοχεύουν σε αυτό μέσω απλών καθημερινών πρακτικών ή μέσω του τρόπου με τον οποίο οι ίδιοι αντιδρούν. Η διατήρηση ενός προβλέψιμου προγράμματος ή ρουτίνας, η μείωση των περισπασμών όταν το παιδί είναι φορτισμένο συναισθηματικά αποτελούν τα πιο απλά παραδείγματα. Άλλοι τρόποι περιλαμβάνουν τα παιχνίδια ρόλων για την εκμάθηση τρόπων συμπεριφοράς ή επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιστάσεις και αντίστοιχα την εμπλοκή των παιδιών σε σενάρια που προσομοιάζουν με αυτά της καθημερινής ζωής μέσω του συμβολικού παιχνιδιού. Η εκπαίδευση σε τεχνικές χαλάρωσης, η διατήρηση χαμηλής έντασης της φωνής όταν το παιδί είναι φορτισμένο και η επικύρωση των  συναισθημάτων επίσης ενισχύουν την αυτορρύθμιση των παιδιών.

Τέλος, τα λεγόμενα «κλασικά παιχνίδια» όπως «Αγαλματάκια, ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα», «μουσικές καρέκλες», ή «1, 2, 3 κόκκινο φως» είναι μια πολύ καλή επιλογή που είναι παράλληλα και διασκεδαστική. Αντίστοιχα και τα επιτραπέζια όπως η monopoly και γενικότερα παιχνίδια που διαπραγματεύονται την ήττα, τη ματαίωση και περιέχουν εντολές και εναλλαγή σειράς μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα της αυτορρύθμισης και να προσφέρουν ευχάριστες οικογενειακές στιγμές.Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.