Η ανθεκτικότητα στη ντροπή

Η ανθεκτικότητα στη ντροπή

Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα προσαρμογής και ανάπτυξης μετά από αντιξοότητες και στην ουσία μας επιτρέπει να αντέχουμε παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή. Η ανθεκτικότητα στη ντροπή αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στο είδος της ανθεκτικότητας σε σχέση με το έντονα αρνητικό συναίσθημα της ντροπής. Διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2006 από την Brené Brown. Η ανάπτυξή αυτής της ικανότητας προσαρμογής ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ανθρώπινη σύνδεση. Στόχος είναι το άτομο που βιώνει ντροπή να νιώσει τα αντίθετα συναισθήματα: τη σύνδεση, την ενσυναίσθηση, την ελευθερία και τη δύναμη.

 

Η ντροπή είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο συναίσθημα που αναπόφευκτα όλοι οι άνθρωποι το βιώνουν και φυσικά τα ερεθίσματα ντροπής διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η δυσκολία προκύπτει όταν το άτομο εγκλωβίζεται σε αυτό το συναίσθημα και έτσι μπορεί να οδηγηθεί σε κοινωνική απόσυρση και απομόνωση. Ένα άτομο που νιώθει ντροπή, αλλά δεν την αναγνωρίζει, μπορεί να αντιδρά επιδεικνύοντας εξουσιαστικές συμπεριφορές, επιθετικότητα, απόσυρση, μυστικοπάθεια ή αναζητώντας συνέχεια αποδοχή. Συνήθως πιστεύει ότι δεν είναι αρκετά καλό και συχνά βομβαρδίζεται από αισθήματα ενοχής. Η ντροπή και η ενοχή ωστόσο, αν και συναφή συναισθήματα, διαφέρουν σημαντικά. Η ενοχή επικεντρώνεται στη συμπεριφορά και μπορεί να εκφραστεί ως “έκανα κάτι κακό ή λάθος”. Η ντροπή εστιάζει στον εαυτό και εκφράζεται ως “είμαι κακός”. Η ντροπή στην ουσία σχετίζεται με τον φόβο της συναισθηματικής και κοινωνικής αποσύνδεσης και την ευαλωτότητα που αισθάνονται οι άνθρωποι – και λανθασμένα κρίνουν ως προσωπική αποτυχία-, όταν εκτίθεται σε άλλους ανθρώπους. Για να ενισχυθεί και να διατηρηθεί όμως αυτή η σύνδεση, πρέπει να είμαστε “ορατοί” στους άλλους ανθρώπους.

 

Τα τέσσερα βασικά λοιπόν στοιχεία της ανθεκτικότητας στη ντροπή σύμφωνα με την Brown είναι :

  • η αναγνώριση και κατανόηση των ερεθισμάτων ντροπής σε προσωπικό επίπεδο
  • η αναγνώριση των εξωτερικών παραγόντων που οδήγησαν στα συναισθήματα ντροπής
  • η σύνδεση με τους άλλους με στόχο την ενίσχυση της ενσυναίσθησης
  • η συζήτηση και αποδόμηση των ίδιων των συναισθημάτων ντροπής

 

Σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της ανθεκτικότητας στην ντροπή είναι η ικανότητα να κατανοεί κανείς και να μοιράζεσαι τα συναισθήματα των άλλων. Η ενίσχυση της ενσυναίθησης επομένως φαίνεται να λειτουργεί σαν ασπίδα απέναντι στη ντροπή.

 

 

 Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.