Η έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου

Η έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου

Η έννοια του Ψυχολογικού Συμβολαίου

Πέρα των νομικών όρων και κανονισμών, οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, υπάρχουν και άλλοι άγραφοι όροι και κανόνες, οι οποίοι προκύπτουν από τις πεποιθήσεις ή τα πιστεύω που τρέφουν για τις εργασιακές τους σχέσεις οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μέσα σε έναν οργανισμό.

Το σύνολο αυτό των πεποιθήσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων που διαμορφώνει τους άγραφους όρους της συμφωνίας ανταλλαγής στις εργασιακές σχέσεις στον οργανισμό, ονομάζεται ψυχολογικό συμβόλαιο.

Έννοιες που περιγράφουν το ψυχολογικό συμβόλαιο είναι:

  • Πεποίθηση ή πιστεύω: Αναφέρεται στην αποδοχή ότι κάτι υπάρχει ή είναι αληθές, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται απόδειξη.
  • Υπόσχεση: Αναφέρεται στο ότι γίνεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος σ’ ένα άλλο μέρος για να συμμετάσχουν αυτά σε μια συγκεκριμένη δράση.
  • Υποχρέωση: Αναφέρεται στη δέσμευση που αναλαμβάνει ένα συμβαλλόμενο μέρος σε αντιστοιχία με μια υπόσχεση.
  • Προσδοκία: Είναι λιγότερο δεσμευτική λέξη από την υπόσχεση και την υποχρέωση.

Τι συμβαίνει όμως σε περιπτώσεις όπου ένα από τα δύο μέρη της συμφωνίας σπάσει αυτή τη δέσμευση; Σε αυτές τις περιπτώσεις το ψυχολογικό συμβόλαιο σπάει με τις παρακάτω μορφές:

  • Ρήξη του ψυχολογικού συμβολαίου είναι η αντίληψη του εργαζόμενου ότι ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται απέτυχε να εκπληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις που συνιστούν το ψυχολογικό του συμβόλαιο. Η ρήξη θεωρείται ότι αποτελεί μια γνωστική διαδικασία, με αρνητικά αποτελέσματα για τις εργασιακές σχέσεις και τον οργανισμό.
  • Παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου είναι η ισχυρή συναισθηματική εμπειρία, όπως για παράδειγμα τα συναισθήματα οργής, αγανάκτησης, πικρίας, και προσβολής, τα οποία προκύπτουν από την αντίληψη του εργαζόμενου ότι ο οργανισμός τον πρόδωσε ή τον κακομεταχειρίστηκε. Η παραβίαση θεωρείται ότι αποτελεί μια συναισθηματική διαδικασία, με ακραία αρνητικά αποτελέσματα για τις εργασιακές σχέσεις και τον οργανισμό.
  • Υπαναχώρηση είναι η περίπτωση που συμβαίνει λόγω της αδυναμίας ή της απροθυμίας του εργοδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζομένους.
  • Ασυμφωνία είναι η περίπτωση που συμβαίνει όταν ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι έχουν κατανοήσει διαφορετικά τις εκατέρωθεν υποσχέσεις τους.                                                                                                                                                H ennoia tou psuxologikou sumbolaiou


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.