Η μετα-επικοινωνία στη συντροφική σχέση

Η μετα-επικοινωνία στη συντροφική σχέση

Το να θέλει κάποιος  να κατανοήσει πραγματικά τον σύντροφό του είναι μια σημαντική πράξη αγάπης και αφοσίωσης.  Συνήθως τα ζευγάρια αφιερώνουν χρόνο για να μάθουν τον προσωπικό κώδικα επικοινωνίας του άλλου με στόχο να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Όταν οι άνθρωποι παύουν να λειτουργούν αμυντικά αυτό διευκολύνει την βαθύτερη κατανόηση και επιτρέπει τη διαπραγμάτευση.  Στόχος είναι να μπορεί ο ένας να ερμηνεύει τα σήματα του άλλου μέσω της εμπιστοσύνης και της οικειότητας και για αυτό είναι σημαντικό να είναι ευαίσθητος στα μετα-επικοινωνικά σήματα. Τα σήματα αυτά διαμορφώνουν την μετα-επικοινωνιακή επικοινωνία. Αυτό το είδος επικοινωνίας έρχεται σε δεύτερο επίπεδο  και σχετίζεται με το πώς ερμηνεύονται οι λεκτικές πληροφορίες και τα ερεθίσματα που περιβάλλουν τη λεκτική επικοινωνία.  Χαρακτηριστικό είναι ότι ορισμένα θέματα συζήτησης αποφεύγονται μεταξύ των συντρόφων λόγω της αρνητικής μετα-επικοινωνίας που συνοδεύει κάποιες κατηγορίες θεμάτων.

Σημαντικές αλλαγές στη σχέση ξεκινούν από το επίπεδο της σκόπιμης μετα-επικοινωνίας. Η ταυτότητα της σχέσης, δηλαδή ο τρόπος που περιγράφεται και βιώνεται η σχέση είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε επίπεδο μετα-επικοινωνίας. Παρότι η μετα-επικοινωνία συνοδεύει όλα τα μηνύματα και είναι συχνά ασυνείδητη, η σκόπιμη μετα-επικοινωνία συμβαίνει όταν οι άνθρωποι μιλούν συνειδητά και λαμβάνουν υπόψη το βαθύτερο πλαίσιο της σχέσης. Καθώς η αλληλεπίδραση συντελείται στο πλαίσιο της συντροφικής σχέσης, το πιθανότερο είναι ότι τα κίνητρα και οι προσθέσεις του άλλου έχουν θετικό πρόσημο.

Αρνητικές υποθέσεις σχετικά με τις αντιδράσεις του/της  συντρόφου  δεν λειτουργούν ευεργετικά. Μπορεί κάτι στον δικό μας προσωπικό κώδικα επικοινωνίας να έχει μια συγκεκριμένη σημασία (λέξεις, φράσεις, νοήματα) αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει για τον τρόπο που έχει μάθει να επικοινωνεί. Τα προβλήματα με τους προσωπικούς κώδικες επικοινωνίας  δεν χρειάζεται να κλιμακώνονται σε αμφισβήτηση ολόκληρης της σχέσης. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία πολλές φορές χρειάζεται να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και να ζητήσουμε ή να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί  είναι ένα μάθημα για τη γλώσσα του άλλου. Όταν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, τείνουν να αγχώνονται και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία.

 Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.