Ο εφηβικός εγκέφαλος

Ο εφηβικός εγκέφαλος

Η εφηβεία είναι μία μαγική ηλικία που χαρακτηρίζεται από σημαντικές αναπτυξιακές και ορμονικές αλλαγές, από νέες εμπειρίες καθώς και από συναισθηματική ένταση και παρορμητικότητα. Ο εγκέφαλος δεν έχει φτάσει ακόμα στην πλήρη ανάπτυξή του και αυτό αποτυπώνεται συχνά στη συμπεριφορά και στον τρόπο σκέψης. Οι επιστημονικές μελέτες του εφηβικού εγκεφάλου έχουν καταδείξει 6 βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του.

  1. Ο εγκέφαλος φτάνει στο μεγαλύτερο μέγεθός του στην πρώιμη εφηβεία. Στα κορίτσια, ο εγκέφαλος φτάνει στο μεγαλύτερο μέγεθός του περίπου στην ηλικία των 11 ετών ενώ στα αγόρια, ο εγκέφαλος φτάνει στο μεγαλύτερο μέγεθός του γύρω στην ηλικία των 14 ετών. Αυτή η διαφορά μεταξύ των φύλων δεν σχετίζεται με τη νοημοσύνη, απλά επιβεβαιώνει τους διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.
  2. Ο εγκέφαλος συνεχίζει να ωριμάζει για πολλά χρόνια μετά την εφηβεία. Αν και το μέγεθος του εγκεφάλου σταθεροποιείται, η ανάπτυξη και η ωρίμανσή του συνεχίζεται μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας των 20. Το μπροστινό τμήμα του εγκεφάλου, που ονομάζεται προμετωπιαίος φλοιός, είναι μία από τις τελευταίες περιοχές του εγκεφάλου που ωριμάζουν. Αυτή η περιοχή είναι υπεύθυνη για δεξιότητες όπως ο σχεδιασμός, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ο έλεγχος των παρορμήσεων. Επειδή ο προμετωπιαίος λοβός βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη, οι έφηβοι είναι περισσότερο παρορμητικοί και είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε επικίνδυνες συμπεριφορές χωρίς να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τις συνέπειες των αποφάσεων και των πράξεών τους.
  3. Ο εφηβικός εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώντας την αμυγδαλή – το συναισθηματικό τμήμα του εγκεφάλου. Η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο των συναισθημάτων δεν έχει ωριμάσει πλήρως κατά την εφηβεία και δεν έχει συνδεθεί πλήρως με τον μετωπιαίο λοβό. Επομένως, οι έφηβοι μπορεί να έχουν δυσκολία να ερμηνεύσουν τα συναισθήματά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων. Είναι επίσης πιθανότερο να λαμβάνουν αποφάσεις συναισθηματικά αγνοώντας τη λογική.
  4. Ο εγκέφαλος των εφήβων έχει μεγάλη πλαστικότητα. Η νευροπλαστικότητα είναι η ικανότητα του νευρικού συστήματος να αλλάζει και να προσαρμόζεται ως απάντηση στην ποικιλομορφία του περιβάλλοντος. Η πλαστικότητα στον εγκέφαλο των εφήβων είναι πραγματικά εντυπωσιακή, γεγονός που σημαίνει ότι οι έφηβοι  μπορούν να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον με μεγάλη ευχέρεια. Οι απαιτητικές ακαδημαϊκές ή πνευματικές δραστηριότητες, η άσκηση και οι δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η τέχνη, μπορούν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο να ωριμάσει και να εξελιχθεί.
  5. Οι εγκέφαλοι των εφήβων μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι στο στρες. Επειδή ο εγκέφαλος των εφήβων αναπτύσσεται ακόμη, οι έφηβοι μπορεί να αντιδρούν στο στρες διαφορετικά από ό,τι οι ενήλικες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με το στρες, όπως το άγχος και η κατάθλιψη.
  6. Οι έφηβοι χρειάζονται περισσότερο ύπνο από ό,τι τα παιδιά και οι ενήλικες.Έρευνες δείχνουν ότι τα επίπεδα μελατονίνης (η ορμόνη του ύπνου) στο αίμα φτάνουν στο υψηλότερο σημείο τους πιο αργά τη νύχτα και χαμηλώνουν πιο αργά το πρωί στους εφήβους από ό,τι στα περισσότερα παιδιά και τους ενήλικες. Αυτή η διαφορά μπορεί να εξηγήσει γιατί πολλοί έφηβοι ξενυχτούν και δυσκολεύονται να σηκωθούν το πρωί. Αν και οι  έφηβοι πρέπει να κοιμούνται περίπου 9 έως 10 ώρες τη νύχτα, οι περισσότεροι προτιμούν να παραμένουν δραστήριοι και δεν κοιμούνται αρκετά. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα προσοχής, να εντείνει την παρορμητικότητα και να αυξήσει τον κίνδυνο ευερεθιστότητας ή κατάθλιψης.

Ο εγκέφαλος των εφήβων λειτουργεί διαφορετικά από τον εγκέφαλο των παιδιών αλλά και από τον εγκέφαλο των ενηλίκων. Επιπλέον, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων η τάση που παρατηρείται να αντιμετωπίζονται σήμερα οι έφηβοι ως νέοι ενήλικες ως προς τις ικανότητές τους να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν  υπεύθυνες αποφάσεις, θα πρέπει να επανεκτιμηθεί και να αναθεωρηθεί, καθώς φαίνεται ότι σαν κοινωνία πιέζουμε πάρα πολύ τους εφήβους αγνοώντας ότι ο εγκέφαλός τους θα φτάσει την πλήρη ωρίμανσή του περίπου στα 25 έτη.Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.