Οικογενειακή ανθεκτικότητα

Οικογενειακή ανθεκτικότητα

Οικογενειακή ανθεκτικότητα

Η ανθεκτικότητα εκφράζει την ικανότητα μιας οικογένειας να ξεπερνά τις δυσκολίες της ζωής παραμένοντας ενωμένη και επιτρέποντας στα μέλη της να ξεδιπλώνουν τις ατομικές τους δυνάμεις και να διεκδικούν την ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών και την κατάκτηση των στόχων τους. Συχνά μέσα από τις δυσκολίες, η ανθεκτική οικογένεια όχι μόνο ανακάμπτει, αλλά ενισχύει τα θεμέλιά της και βοηθά τα μικρότερα μέλη της να ανθίσουν.

Η οικογένεια ως σύστημα στηρίζεται στην αγάπη και την έκφρασή της με διαφορετικούς τρόπους: με τη λεκτική έκφρασή της, το άγγιγμα, το  μοίρασμα ποιοτικού χρόνου, την κάλυψη αναγκών,  την αλληλοβοήθεια και τα δώρα. Οι συζητήσεις, οι κοινές δραστηριότητες, τα ταξίδια, ως βιωματικές δραστηριότητες, αλλά και η ανάμνηση αυτών δημιουργούν σταθερά συναισθηματικά θεμέλια και ενδυναμώνουν την αίσθηση του «ανήκειν».

Η αγάπη είναι αναγκαία προϋπόθεση, αλλά δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για την ανθεκτικότητα της οικογένειας.  Ο καθορισμός των αξιών αποτελεί ένα ακόμα θεμέλιο για τη δόμηση της ανθεκτικότητας. Φράσεις όπως «σε αυτήν την οικογένεια δεν λέμε ψέματα», «εμείς μοιραζόμαστε», «δεν μιλάμε χωρίς σεβασμό ο ένας στον άλλο», καθορίζουν το πλαίσιο, μέσα στο οποίο τα παιδιά αναπτύσσονται κατανοώντας βασικούς κανόνες ομαλής λειτουργίας της οικογένειας.

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό μιας ανθεκτικής οικογένειας είναι η θετικότητά της, η οποία εκφράζεται μέσα από την προσαρμοστικότητα, την αποδοχή και την αισιοδοξία. Εντός του συστήματος αξιών της κυριαρχεί η ανάγκη νοηματοδότησης αυτών που συμβαίνουν, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ψυχική ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη και τη συνέχεια μετά από ένα ψυχοφθόρο γεγονός.

Μία ανθεκτική οικογένεια είναι ανοιχτή στη δημιουργία σχέσεων με άτομα εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα μέλη της γνωρίζουν ότι μπορούν να αναπαράγουν σχέσεις εμπιστοσύνης και με άλλους ανθρώπους στους οποίους μπορούν να καταφύγουν για να ζητήσουν βοήθεια.

Μία ανθεκτική οικογένεια μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες και παράλληλα έχει επίγνωση της ικανότητάς της αυτής. Τα μέλη της αντιλαμβάνονται ότι κάθε οικογένεια έχει προβλήματα και κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Γνωρίζουν ότι τα πράγματα που κάνει ο ένας για τον άλλον τους κάνουν να νιώθουν κομμάτι της οικογένειας και αντιλαμβάνονται ότι ο ρόλος τους είναι διακριτός και βασικός για την ύπαρξη και τη συνέχεια της οικογένειας.  Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αντέξουν την αρνητικότητα των τραυματικών γεγονότων και να συνεχίσουν την προσωπική τους εξέλιξη, έχοντας συμπεριλάβει τα γεγονότα αυτά στην οικογενειακή και  προσωπική τους ιστορία.

 

family resilience


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.