Παιδί και αυτορρύθμιση

Παιδί και αυτορρύθμιση

Η φροντίδα με την οποία οι γονείς ανατρέφουν τα παιδιά τους, τα βοηθά να αναπτύξουν την αυτορρύθμιση. Τα νεογέννητα όπως έχουν ανάγκη από σταθερή θερμοκρασία, σταθερές ώρες ύπνου και σίτισης, έχουν ανάγκη και από σταθερότητα στο συναίσθημα. Για να το διατηρήσουν σταθερό χρησιμοποιούν απλούς τρόπους, όπως να αποσύρουν το βλέμμα τους, όταν χρειάζονται ένα διάλειμμα ή να πιπιλούν τον αντίχειρά τους, όταν ακούν ένα δυνατό θόρυβο.

Στο τέλος του δεύτερου έτους τα περισσότερα νήπια έχουν αποκτήσει κάποιες δεξιότητες αυτορρύθμισης, όπως να μπορούν να περιμένουν λίγο μέχρι να ικανοποιηθεί η επιθυμία τους, ή να προσέχουν κάποιον όταν τους μιλάει.

Όλα τα παιδιά μαθαίνουν να αυτορρυθμίζονται παρατηρώντας τους γονείς τους να αντιδρούν στις διάφορες καταστάσεις. Όταν οι γονείς ελέγχουν το συναίσθημά τους εντός κάποιων ορίων, τότε αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους.

Τα παιδιά μαθαίνουν με τον χρόνο να αυτορρυθμίζονται χωρίς να είναι παρόντες οι γονείς τους. Για παράδειγμα ένα τρίχρονο παιδί μπορεί να μοιραστεί ένα παιχνίδι όταν ο γονέας είναι παρών, αλλά δυσκολεύεται όταν ο γονέας είναι απών.

Στην ηλικία των τεσσάρων ετών περίπου είναι περισσότερο ικανά να κατανοούν και να ελέγχουν τα αισθήματά τους και να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένα έργα. Επιπλέον σ’ αυτήν την ηλικία τα παιδιά μπορούν να ελέγξουν συναισθήματα, σκέψεις και έργα ταυτόχρονα. Αυτές οι δεξιότητες θα τα βοηθήσουν να αυτορρυθμιστούν πιο αποτελεσματικά όταν ο γονέας είναι απών.

  • Για να εξασφαλιστεί η γνωστική και η κοινωνικοσυναισθηματική αυτορρύθμιση των παιδιών οι γονείς θα πρέπει να προωθούν κάποιες στρατηγικές προς αυτήν την κατεύθυνση όπως: παιχνίδι που ευνοεί την έκφραση συναισθημάτων, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια εξερεύνησης, συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων ή στην επίλυση προβλημάτων, παρότρυνση για ανάληψη ευθυνών και για θέση στόχων. Φυσικά όπως είναι αναμενόμενο, όσο πιο πολύ αυτορρυθμίζονται οι γονείς, τόσο πιο εύκολο θα είναι για τα παιδιά να ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι.

 Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.