Τι είναι η φιλοκοινωνική συμπεριφορά

Τι είναι η φιλοκοινωνική συμπεριφορά

Ο όρος φιλοκοινωνική συμπεριφορά αναφέρεται στο σύνολο των εκούσιων συμπεριφορών που στοχεύουν στο καλό των άλλων. Ένα σύνολο πράξεων εμπίπτει στον ορισμό όπως: η βοήθεια, το μοίρασμα, η συμπαράσταση, η διάσωση κ.ά. Παρόλο που σαν έννοια μοιάζει με τον αλτρουισμό, περιγράφουν δύο διαφορετικές συνιστώσες του ίδιου κοινωνικού φαινομένου. Ο αλτρουισμός αναφέρεται στην επιθυμία και την πρόθεση να κάνω το καλό για κάποιον άλλο, ενώ η φιλοκοινωνική συμπεριφορά αναφέρεται στην ίδια την πράξη που ωφελεί τους άλλους. Συνεπώς, ο αλτρουισμός είναι το κίνητρο για τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τις αρχές τις κοινωνιοβιολογίας η φιλοκοινωνική συμπεριφορά καταγράφηκε στο DNA μας ως μία στρατηγική που ευνοεί την πρόοδο τόσο σε επίπεδο διαβίωσης όσο και σε επίπεδο πνευματικής εξέλιξης. Πράγματι, βοηθώντας ο ένας τον άλλο μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα, απ’ ότι προσπαθώντας σε ατομικό επίπεδο.Η κατανόηση της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς και η προώθησή της είναι χρήσιμες σε οποιοδήποτε περιβάλλον στηρίζεται σε κοινωνικές ομάδες (π.χ. εκπαίδευση, εργασία, δικαιοσύνη κ.λπ) και η θεμελίωση της σύμφωνα με τη θεωρία του Schwarz καθορίζεται από 10 τύπους οικουμενικών αξιών:

Ισχύς: η κοινωνική δύναμη που εκφράζεται με υπεροχή σε πόρους ή κύρος.

Επιτεύγματα: το σύνολο των ολοκληρωμένων στόχων όπως αυτοί ορίζονται από τα εκάστοτε κριτήρια.

Ηδονισμός: η αίσθηση της απόλαυσης και της ευχαρίστησης.

Κίνητρα: οι εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές ώθησης προς την ικανοποίηση του στόχου.

Αυτοδιάθεση: η εσωτερική πυξίδα η οποία στρέφει και ρυθμίζει τις πράξεις προς την κατεύθυνση των προσωπικών αξιών και των επιλεγέντων στόχων.

Οικουμενικότητα: η πάταξη διαιρετικών στοιχείων όπως η προκατάληψη, το μίσος, ο ρατσισμός κ.λπ.

Αγαθή προαίρεση: η τάση να είσαι καλοπροαίρετος και να μην προσεγγίζεις τους άλλους με δυσπιστία και κακεντρέχεια.

Παράδοση: ο σεβασμός στα πολιτισμικά ήθη και έθιμα.

Συμμόρφωση: η πειθάρχηση σε νόμους και ο σεβασμός των κοινωνικών θεσμών με στόχο την αναστολή παρορμήσεων που μπορεί να βλάψουν το κοινωνικό σύνολο ή μέλη του.

Ασφάλεια: η συμβολή στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας και σταθερότητας.

Δυστυχώς, κάποια άτομα δεν δρουν σύμφωνα με τις βασικές αυτές αξίες, και η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται από αντικοινωνικά στοιχεία όπως το ψέμα, ο εκφοβισμός, η παρενόχληση ή η βία. Τα άτομα αυτά όταν βρίσκονται σε μία κοινωνική ομάδα προκαλούν ψυχικό πόνο και φόβο, καθώς είναι συχνά επικριτικά, μειώνουν τους άλλους και δεν αισθάνονται ενοχές για τις πράξεις τους ή τα λεγόμενά τους, ακόμα κι αν είναι εντελώς εσφαλμένα. Η αντικοινωνική συμπεριφορά προκαλεί συγκρούσεις και διενέξεις σε μία ομάδα δημιουργώντας ένα εχθρικό κλίμα που είναι αδύνατο να προάγει είτε το ατομικό είτε το συλλογικό καλό.

Η δυναμική της φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς είναι μεγάλη ιδίως αν στοχεύσουμε στην προώθησή της με στρατηγικές και παρεμβάσεις σε ενδο-ομαδικό επίπεδο. Η υιοθέτηση της οπτικής του άλλου, ο εθελοντισμός, η παροχή βοήθειας και η κοινωνική αλληλεγύη, ενισχύουν την αίσθηση της κοινότητας και τους δεσμούς μεταξύ των μελών της. Όσο η φιλοκοινωνική συμπεριφορά αναπτύσσεται μεταξύ των μελών μιας  ομάδας, μικρής ή μεγάλης, τόσο επικρατεί η ευμάρεια και η ψυχική γαλήνη, απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόοδο του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου.

 

filokoinoniki symperifora


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.