Υπέρ-επίβλεψη: το “σύνδρομο” των νέων leaders

Υπέρ-επίβλεψη: το “σύνδρομο” των νέων leaders

Παρόλο που οι leaders συνήθως αποτελούν πηγή έμπνευσης και σύνδεσης για τα μέλη μιας ομάδας ή τους υφισταμένους, πολλές φορές ο νεοαποκτηθείς ηγετικός τους ρόλος κρύβει εμπόδια και δυσκολίες. Ο υπερβολικός ζήλος, η ανάληψη σημαντικών καθηκόντων, η αυξημένη ευθύνη, η πίεση του χρόνου, οι  απαιτήσεις για υψηλούς δείκτες παραγωγικότητας και η ισχύς της θέσης, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν τους νέους leaders, μεταξύ άλλων, και στην παγίδα της υπέρ- επίβλεψης.

 

Ποια είναι τα σημάδια της υπέρ-επίβλεψης;

 

  • Ο leader ζητά λεπτομερή καταγραφή δραστηριοτήτων ή ελέγχει πολύ συχνά και σε βάθος την πρόοδο των μελών της ομάδας.
  • Ο leader απαιτεί να έχει τον πλήρη έλεγχο και να δίνει ο ίδιος την έγκριση για κάθε δράση που εκτελούν τα μέλη της ομάδας.
  • O leader αναλαμβάνει τα καθήκοντα ή την τελική επεξεργασία των εργασιών, παρόλο που έχουν γίνει οι αναθέσεις σε μέλη της ομάδας.
  • O leader θέλει να έχει τον έλεγχο στον τρόπο που εκτελείται μια εργασία/ project από τα μέλη της ομάδας, στις λεπτομέρειες που περιλαμβάνει και στην τελική μορφή με την οποία παρουσιάζεται.
  • Χωρίς την παρουσία του leader, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καμία εργασία.
  • Περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στον έλεγχο και στις διορθώσεις που ζητούνται από τον leader, παρά στην παραγωγή υλικού και στην εξέλιξη της δράσης της ομάδας.
  • Ο leader αποφασίζει για οποιαδήποτε δράση ή διασύνδεση περιλαμβάνει την επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες.
  • Τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες, δεν έχουν άνεση να επικοινωνήσουν, αισθάνονται ότι δεν αναγνωρίζονται οι δυνατότητές τους και δεν απολαμβάνουν την εργασία τους.

 

Η υπέρ-επίβλεψη στην ουσία περιγράφει την υπερβολική τάση για έλεγχο, η οποία συνήθως ενισχύεται από τα προσωπικά κίνητρα και τους επαγγελματικούς στόχους των leaders, όπως: να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, να καταφέρουν περισσότερα απ’ όσα καταφέρνουν άλλοι σε αντίστοιχες θέσεις, να αποδείξουν ότι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, να δείξουν ότι βρίσκονται σε θέση ισχύος, να ενισχύσουν τo κύρος τους, να αποκτήσουν καλή φήμη κ.ο.κ.. Ωστόσο, η υπέρ- επίβλεψη είναι ένας αναποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης, που προκαλεί περισσότερα προβλήματα, απ’ όσα λύνει. Βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οδηγεί σε έντονη δυσαρέσκεια από τα μέλη της ομάδας ή τους υφισταμένους, δυσχεραίνει την επικοινωνία, επιβραδύνει την εξέλιξη, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα και συντηρεί έναν αναχρονιστικό τρόπο λειτουργίας.Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.