Ειδική φοβία

1. Πόσα φοβικά αντικείμενα ή καταστάσεις αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο ένα άτομο διαγνωσμένο με ειδική φοβία;

 
 
 
 

2. Όταν το άτομο με ζωοφοβία έρθει σε επαφή με το φοβικό αντικείμενο, η αντίδραση συνοδεύεται από διέγερση του:

 
 
 
 

3. Όταν το άτομο με φοβία τραύματος/αίματος/ένεσης έρθει σε επαφή με το φοβικό αντικείμενο, η αντίδραση συνοδεύεται από διέγερση του:

 
 
 
 

4. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να τεθεί η διάγνωση της ειδικής φοβίας;

 
 
 
 

5.

Η ειδική φοβία εμφανίζει συχνότερα συννοσηρότητα με:

 
 
 
 

6. Η ειδική φοβία εμφανίζει συχνότερα συννοσηρότητα με:

 
 
 
 

7. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας κατά την οποία εμφανίζεται η ειδική φοβία;

 
 
 
 

8. Η διάγνωση της ειδικής φοβίας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας.

 
 

9. Ποια ειδική φοβία μπορεί να έχει επιπτώσεις στη σωματική υγεία του ατόμου;

 
 
 
 

10. Ποιος τύπος ειδικής φοβίας προσβάλλει την αυτονομία των ατόμων της τρίτης ηλικίας;

 
 
 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.