Επιλεκτική βωβότητα

1. Η επιλεκτική βωβότητα δίνεται ως διάγνωση αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους.

 
 

2. Σε ποια ηλικία εμφανίζεται συχνότερα η επιλεκτική βωβότητα;

 
 
 
 

3. Η επιλεκτική βωβότητα είναι συχνότερη:

 
 
 

4. Με ποια ψυχική διαταραχή εμφανίζει συχνότερα συννοσηρότητα η επιλεκτική βωβότητα;

 
 
 
 

5. Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση της επιλεκτικής βωβότητας;

 
 
 
 

6. Σύμφωνα με το DSM-5, για τη θέση της διάγνωσης απαιτείται η παρουσία των συμπτωμάτων για διάρκεια:

 
 
 
 

7. Οι γονείς παιδιών με επιλεκτική βωβότητα περιγράφονται συχνότερα ως;

 
 
 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.