Κοινωνική αγχώδης διαταραχή (κοινωνική φοβία)

1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί ειδικό σωματικό σύμπτωμα της κοινωνικής φοβίας αγχώδους διαταραχής;

 
 
 
 

2. Ποια ειδική φοβία αναπτύσσεται συχνά στο έδαφος της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής;

 
 
 
 

3. Ποιοι ασθενείς με κοινωνική αγχώδη διαταραχή προσφεύγουν συχνότερα στην κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ουσιών προκειμένου να ανακουφιστούν από τα συμπτώματα της διαταραχής;

 
 

4. Ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής είναι η παρούρηση, δηλαδή:

 
 
 
 

5.

Ποια διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζει υψηλή συννοσηρότητα με την κοινωνική αγχώδη διαταραχή;

 
 
 
 

6. Η αμηχανία και η ντροπή που νιώθει κάποιος όταν γνωρίζει νέα πρόσωπα μπορεί να του δώσει τη διάγνωση της κοινωνικής φοβίας.

 
 

7. Η πορεία της διαταραχής της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής είναι χρόνια.

 
 

8. Ποιο σημείο της συμπεριφοράς παραπέμπει περισσότερο σε κοινωνική αγχώδης διαταραχή;

 
 
 
 

9. Πότε εμφανίζεται συχνότερα η κοινωνική αγχώδης διαταραχή;

 
 
 
 

10. Η εκδήλωση κοινωνικής αγχώδους διαταραχής συνδέεται συχνά με κάποιο ψυχοπιεστικό ή ταπεινωτικό για το άτομο περιστατικό.

 
 

11. Ποιος προσδιοριστής της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής χρησιμοποιείται στο DSM-5 ανάλογα με το είδος των καταστάσεων που εγείρουν τη φοβική-αγχώδη συμπτωματολογία;

 
 
 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.