Γενικές ερωτήσεις

1. Σύμφωνα με το DSM-5, οι μανιερισμοί και οι στερεοτυπίες αποτελούν:

 
 
 
 

2. Στο σύνδρομο Fregoli ο ασθενής πιστεύει ότι:

 
 
 
 

3. Το σύνδρομο Capgras είναι το σύνδρομο του:

 
 
 
 

4. Οι παραληρητικές ιδέες αφαίρεσης ή υποκλοπής της σκέψης συχνά εμφανίζονται δευτερογενώς όταν υπάρχει:

 
 
 
 

5. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν «αρνητικά» συμπτώματα;

 
 
 
 

6. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί «κατατονικό» σύμπτωμα;

 
 
 
 

7. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν «θετικά» συμπτώματα;

 
 
 
 

8. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί παθογνωμονικό κλινικό σημείο ύπαρξης ψυχωτικής διαταραχής;

 
 
 
 

9. Στις διαταραχές της αντίληψης συμπεριλαμβάνονται:

 
 
 
 

10. Η «συναισθησία» αποτελεί διαταραχή της αντίληψης που παρατηρείται στο πλαίσιο:

 
 
 
 

11. Η αλλομνησία αποτελεί:

 
 
 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.