Σχιζοφρένεια

1. Τα άτομα που θα εμφανίσουν σχιζοφρένεια έχουν μία προνοσηρή προσωπικότητα που προσομοιάζει συχνότερα σε:

 
 
 
 

2. Σε ποια περίπτωση υπάρχει καλύτερη πρόγνωση της σχιζοφρένειας;

 
 
 
 

3. Όταν ένας ασθενής δεν εμφανίζει ψευδαισθήσεις δεν μπορεί να λάβει τη διάγνωση της σχιζοφρένειας.

 
 

4. Ποιο από τα παρακάτω κλινικά σημεία είναι παθογνωμονικό της σχιζοφρένειας;

 
 
 
 

5. Η μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια συνδέεται με την παρουσία:

 
 
 
 

6. Η απουσία εναισθησίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια αποτελεί:

 
 
 
 

7. Η μειωμένη ακαδημαϊκή/επαγγελματική λειτουργικότητα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια συνδέεται με την παρουσία:

 
 
 
 

8. Παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση επιθετικής/βίαιης συμπεριφοράς σε ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι:

 
 
 
 

9. Η διάγνωση της σχιζοφρένειας βασίζεται:

 
 
 
 

10. Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για απόπειρα αυτοκτονίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι:

 
 
 
 

11. Η σχιζοφρένεια εμφανίζει συχνότερα συννοσηρότητα με:

 
 
 
 

12. Ποιος είναι ο συχνότερος υπότυπος σχιζοφρένειας;

 
 
 
 

13. Το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με σχιζοφρένεια είναι χαμηλότερο συγκριτικά με αυτό του γενικού πληθυσμού λόγω:

 
 
 
 

14. Σε ποια ηλικία εμφανίζεται συνήθως το πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο στο πλαίσιο σχιζοφρένειας;

 
 
 
 

15. Η σχιζοφρένεια είναι κληρονομική διαταραχή.

 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.