Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή

1. Ένα από τα διαγνωστικά κριτήρια της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής σύμφωνα με το DSM-5 είναι:

 
 
 
 

2. Ποιοι είναι οι τύποι της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής;

 
 
 
 

3. Ασθενής με ιστορικό διπολικής διαταραχής εμφανίζει ψυχωτικά συμπτώματα στο πλαίσιο ενός μανιακού επεισοδίου. Η διάγνωσή του πρέπει να τροποποιηθεί σε «σχιζοσυναισθηματική διαταραχή διπολικού τύπου».

 
 

4. Η επίπτωση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής είναι υψηλότερη σε:

 
 

5. Στο πλαίσιο της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής δεν εκδηλώνονται αρνητικά συμπτώματα που να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα.

 
 

6. Σύμφωνα με το DSM 5, ο προσδιορισμός των επεισοδίων της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής είναι εφικτός μόνον εφόσον η διαταραχή υπάρχει για διάστημα:

 
 
 
 

7. Στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή δεν παρατηρείται κατατονική συμπεριφορά.

 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.