Παραληρητική διαταραχή

1. Σε αντίθεση με τη σχιζοφρένεια, στο πλαίσιο της παραληρητικής διαταραχής δεν εκδηλώνονται:

 
 
 
 

2. Η παραληρητική διαταραχή επικάθεται συχνότερα στο έδαφος:

 
 
 
 

3. Το παραλήρημα στο πλαίσιο παραληρητικής διαταραχής είναι:

 
 
 
 

4. Πόσοι τύποι παραληρητικής διαταραχής αναγνωρίζονται στο DSM-5;

 
 
 
 

5. Η παραληρητική διαταραχή ζηλοτυπικού τύπου είναι συχνότερη σε:

 
 

6. Η παραληρητική διαταραχή έχει επιπτώσεις κυρίως:

 
 
 
 

7. Σε ασθενή με πρώτη εμφάνιση εικόνας παραληρητικής διαταραχής πρέπει να αποκλειστεί η διάγνωση:

 
 
 
 

8. Το σύνδρομο των «δερματοζωυφίων» αποτελεί παραληρητική διαταραχή:

 
 
 
 

9. Οι ασθενείς με παραληρητική διαταραχή εμφανίζουν και γνωστικά ελλείμματα.

 
 

10. Η παραληρητική διαταραχή εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα κάτω της ηλικίας των 30 ετών.

 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.