Βραχύ ψυχωτικό επεισόδιο

1. Η εμφάνιση του βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου είναι αιφνίδια, όταν τα ψυχωτικά συμπτώματα εμφανίζονται εντός:

 
 
 
 

2. Η εμφάνιση του βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου είναι οξεία, όταν τα ψυχωτικά συμπτώματα εμφανίζονται εντός:

 
 
 
 

3. Σε τι διαφοροποιείται το παραλήρημα στο πλαίσιο βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου από το παραλήρημα στο πλαίσιο σχιζοφρένειας;

 
 
 
 

4. Στο έδαφος ποιων διαταραχών προσωπικότητας υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου;

 
 
 
 

5. Η διάγνωση του βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου συνδέεται με έκπτωση της λειτουργικότητας.

 
 

6. Σε ασθενή με πρώτη εμφάνιση εικόνας βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου πρέπει να αποκλειστεί η διάγνωση:

 
 
 
 

7. Ποιο σύμπτωμα δεν απαιτείται, σύμφωνα με το DSM-5, για τη διάγνωση του βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου;

 
 
 
 

8. Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια ενός βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου;

 
 
 
 

9. Η περίοδος της εγκυμοσύνης λειτουργεί προστατευτικά, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης βραχέος ψυχωτικού επεισοδίου.

 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.