Αγοραφοβία

1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν ισχύει για την αγοραφοβία:

 
 
 
 

2. Ένα άτομο που πάσχει από αγοραφοβία συνήθως αναζητά τη συνοδεία ενός οικείου προσώπου.

 
 

3. Η αγοραφοβία δεν επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητα του ατόμου.

 
 

4. Στην αγοραφοβία το άτομο αποφεύγει κοινωνικές καταστάσεις και εκδηλώσεις, γιατί φοβάται ότι θα ντροπιαστεί ή θα ταπεινωθεί μπροστά σε τρίτους.

 
 

5. Με ποια διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζει συχνότερα συννοσηρότητα η αγοραφοβία;

 
 
 
 

6. Ποια ψυχική διαταραχή που εμφανίζει συχνά συννοσηρότητα με την αγοραφοβία προηγείται της αγοραφοβίας;

 
 
 
 

7. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να τεθεί η διάγνωση της αγοραφοβίας;

 
 
 
 

8.

Ποιες ουσίες χρησιμοποιεί συχνότερα ο αγοραφοβικός στο πλαίσιο αυτοθεραπείας;

 
 
 
 

9. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στην αγοραφοβία και

 
 
 
 

10. Ποια είναι η συνηθέστερη ηλικία εμφάνισης της αγοραφοβίας;

 
 
 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.