Αντιμετώπιση αγχωδών διαταραχών

1. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών περιλαμβάνει:

 
 
 
 

2. Στην κλινική πράξη, η κύρια κατηγορία φαρμάκων για την αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών είναι:

 
 
 
 

3. Ποια είναι η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης;

 
 
 
 

4. Για ποια αγχώδη διαταραχή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία αναφορικά με την ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά;

 
 
 
 

5. Ποια είναι η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των βενζοδιαζεπινών;

 
 
 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.