Διαταραχή πανικού

1. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί σύμπτωμα της κρίσης πανικού;

 
 
 
 

2. Μια κρίση πανικού μπορεί να συμβεί ακόμα και την ώρα του ύπνου.

 
 

3. Κρίση πανικού μπορεί να εκδηλωθεί στο πλαίσιο κάθε αγχώδους διαταραχής, συνηθέστερα όμως η διαταραχή πανικού υπάρχει σε συννοσηρότητα με:

 
 
 
 

4. Με ποια διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζει συχνότερα συννοσηρότητα η διαταραχή πανικού;

 
 
 
 

5. Η συννοσηρότητα μεταξύ διαταραχής πανικού και μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής είναι υψηλή. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαταραχή πανικού προηγείται της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.

 
 

6. Ποιες αντιληπτικές διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο μίας κρίσης πανικού;

 
 
 
 

7. Η διάγνωση διαταραχής πανικού τίθεται, όταν τουλάχιστον μία κρίση πανικού ακολουθείται από επίμονο φόβο επανεμφάνισης κρίσης πανικού ή αποφευκτική συμπεριφορά για διάστημα:

 
 
 
 

8. Ποια ουσία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση διαταραχής πανικού;

 
 
 
 

9. Η διάγνωση της διαταραχής πανικού είναι σπάνια:

 
 
 
 

10. Η διαταραχή πανικού συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς μόνον όταν υπάρχει συννοσηρότητα με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή.

 
 


Το psygrams.com σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Επιβεβαιώστε εάν αποδέχεστε την παρακολούθηση του Google Analytics. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε την παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.